Av smittevernhensyn tar vi ikke imot kontant betaling.

Dersom du ikke kan betale med kort kan du få faktura.

Dette gjelder frem til smittesituasjonen er avklart.

 

Ved mistanke om Corona smitte skal du ringe oss, ikke møt opp.

Corona smitten gir de samme symptomene som vanlig influensa, siden det er helt umulig å skille mellom virus før prøvetaking er det svært viktig at du holder deg hjemme og unngår å smitte andre inntil det er avklart hvilket virus som har rammet.

Symptomer:

Det nye Coronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa.

Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon.

Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etter hvert.

Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen.

Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer for alvorlig sykdom er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer.