Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Før 01.12.20 tilbys vaksinen kun til risikogrupper.

Send oss fortrinsvis en melding så setter vi deg opp til vaksinering, du kan også ringe å bestille tid for dette i vår telefontid. 

 

 

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

  • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Barn og voksne med:
   • diabetes type 1 og 2
   • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), leversvikt eller nyresvikt
   • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
   • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
   • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
   • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

  I tillegg anbefales influensavaksine til:

  • Helsepersonell som har pasientkontakt.
  • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

  Du kan lese mer om influensavaksine i Vaksinasjonsveileder for helsepersonell

Vi har fått vaksinen direkte fra kommunen i år og vaksinerer fortløpende. 

Send oss en melding eller ring i telefontiden for å få vaksinetime. 

Vaksinen koster kr 50 eller kr 0 ved frikort