Vi registrerer at Bukholm, Nakstad og Høye med flere har oppfordret befolkningen til å registrere seg for coronavaksine. 

Vi har ingen vaksine tilgjengelig, og vi vet ikke når en eventuelle vakisne kan være klar og videre vet vi ikke hvem skal ha ansvaret for vaksineringen. Det er følgelig ingen liste å sette seg opp på, enda. 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/9OknrM/fhi-anbefaler-at-overvektige-registrerer-seg-i-vaksinekoeen