Ved Nordvegen legesenter legger vi vekt på, og ønsker gode digitale løsninger.

Vi bruker Helserespons og SMS  i vår kommunikasjon med pasienter. 

Timebestilling, reseptforespørsel og enklere medisinske spørsmål kan besvares via melding. 

Du kan bestille timer, resepter og stille spørsmål via nettsidene og eller via appen Helserespons.