Vi avvikler sommerferie fra og med 16.juli til 15.august 

Vikar akutt dagtid er Eyad Kawarea 408 56 665 

Akutt etter kl 15:00 fredager og helg er Karmøy legevakt.