Bestill time med SMS

Send til 2097:

NORDVEGEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

NORDVEGEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Nordvegen legesenter

Ved Nordvegen legesenter legger vi vekt på, og ønsker gode digitale løsninger. Vi bruker telefon kun for det akutte. 

Last ned appen helserespons eller bruk sidene her! 

Viktigere enn noensinne, bruk meldingstjenestene for å komme i kontakt med oss! 

 

 

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Nytt år, nye muligheter!

5. januar 2022

Da er vi i gang etter nyttår! PLanlagt stengt i uke 3 (15-22 jan), vi ta en velfortjent ferieuke etter gjennomgått korona. 

Vi håper å komme tilbake til normal drift, litt slik det var før pandemien. Vi har godt tro på at det skal kunne gå bra.  

 

Lege har testa positivt, vi er i karantene! GOD JUL

14. desember 2021

Vi har planlagt åpent i romjula!  Med nåværede smitte og karantenesituasjon kan det forekomme endringer. Vi holder oss fast etter beste evne!

Vi vil uansett være innom kontoret for resepter og meldinger. 

Vi er svært takknemmelige for alle som tar kontakt med oss via melding!

 

RETTELSE AV DATO Influensavaksine 2021

30. september 2021

Årets influensavaksine kommer 28.10.21 !  

Vaksinasjon fortløpende etter det.  De som har ordinære timer i tidsrommet  28.10 - 15.12 får vaksinen ved konsultasjon. Send oss en medling for vaksinetime!

 

Hvem

Pasienter som har økt risiko for alvorlig sykdom med influensa prioriteres for vaksinering. Legesenteret får tilsendt vaksiner fra folkehelseinstituttet til dette bruk: 

Risikogrupper

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Når

28.10.21 skal de være på plass. 

Pris

Personer i risikogruppene betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering hos fastlegen. Gratis om du har frikort.

 

Stengt uke 40

30. september 2021

Stengt 4-7 okt. 
Vikar for akutt er Mohammed Miran Miah
Avaldsnes Legesenter 

Telefon:  52 84 53 70

Jansen vaksine

23. juni 2021

For de av våre pasienter det vil være aktuellt for kan sette Janssen vaksinen. 

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke denne vaksinen, og det er knyttet usikkerhet til risikoprofilen og bivirkningene. 

Kriterier for Janssen vaksinen: 

Helsedirektoratet mener Janssen-vaksinen kan være aktuell i følgende situasjoner:

 • Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytten av Janssen-vaksinen er større enn risikoen. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekrav. 
 • Helt unntaksvis kan det tenkes at Janssen-vaksinen kan vurderes for personer som oppholder seg i Norge. Det vil trolig kun være aktuelt dersom vedkommende har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, at det truer liv og helse. Legen må da vurdere nøye hvilken risiko det er for alvorlig sykdom/død knyttet til den beskrevne livssituasjonen og om det er sannsynlig at tidligere vaksinasjon faktisk vil minske denne risikoen. Det bør også undersøkes hvor raskt denne personen kan få mRNA-vaksine i koronavaksinasjonsprogrammet. Der pårørende ikke er vaksinert og et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom eller der nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og der legen vurderer at nytte av vaksine overstiger risiko med Janssen-vaksinen.
 • Der lege vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse og/eller fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og/eller tung tiltaksbyrde som gjør det umulig for pasienten å vente på vaksine i det ordinære koronavaksinasjonsprogram.
 • I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering, også i den aktuelle norske situasjonen, være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Her mener Helsedirektoratet det kunne være vanskelig å konkrete anbefalinger om hvilke forhold som skal tillegges vekt, da dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.

LEs mer om dette her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen/ 

 

KURS 2-3 juni holder vi stengt grunnet kurs.

28. april 2021

Vi er et digitalt kontor

15. april 2021

Ved Nordvegen legesenter legger vi vekt på, og ønsker gode digitale løsninger. Vi bruker telefon kun for det akutte. 

Nordvegen legesenter har åpent  mandag til torsdag kl 08:00-15:00. Nordvegen legesenter er en solopraksis, med en lege og en medarbeider.  En person betjener blodprøver og telefon,  dette kan være travelt, vi benytter derfor meldinger så langt det er mulig. 

Vi bruker Helserespons og SMS  i vår kommunikasjon med pasienter. Du kan bestille timer, resepter og stille spørsmål via nettsidene og eller via appen Helserespons. Du bør ha bank ID for å benytte disse tjenestene. 

Henvisinger til Helse Fonna, medisinlister, og kjernejournal finner du på helse Norge, du må også ha bank ID for å kunne benytte deg av dette. 

Reseptforespørsel og enklere medisinske spørsmål kan besvares via melding. For omfattende problemstillinger vil vi kunne be deg bestille time. 

 

Håkon Meidel Andersen tok opptil 170 milligram morfin om dagen for å dempe de intense smertene. Så byttet han ut morfinen med cannabis.

5. november 2020

Alternativ til sterke smertestillende: 

https://nhi.no/forskning-og-intervju/cannabis-som-medisin-ga-meg-en-hverdag/

CBD/ Cannabismedisin

10. mars 2020

Vår holdning til cannabismedisin er i tråd med medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk Steinar Madsens råd. Du kan lese mer om hva dette innebærer her: https://www.legeforeningen.no/contentassets/63658e08193748a8bab6a82c71401430/journalen_2_2019_utenann.pdf

Informasjon om deg

24. oktober 2018

Når du ber om helsehjelp, har helsepersonellet plikt til å registrere viktige opplysninger om deg og hjelpen du får.

Det kan være opplysninger om dine symptomer, sykehistorie, helsetilstand, diagnoser, prøvesvar, medisiner og andre opplysninger som er nødvendig for å kunne gi deg riktig hjelp.

Opplysningene lagres i forskjellige helseregistre

 

 

 

Behandlingen av dine helseopplysninger er underlagt strenge krav til personvern.

Opplysningene er taushetsbelagte, de skal være utilgjengelige for uvedkommende, og de skal bare deles med helsearbeidere som deltar i behandlingen din.

Du har rett til å kontrollere hvordan opplysningene dine blir behandlet, og hvem som har hatt tilgang til dem.

 

Mer informasjon finner du her: Hvordan blir helseopplysningene dine behandlet?

Les flere artikler