Bestill time med SMS

Send til 2097:

NORDVEGEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

NORDVEGEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Nordvegen legesenter

Ved Nordvegen legesenter legger vi vekt på, og ønsker gode digitale løsninger. Vi bruker telefon kun for det akutte. 

Last ned appen helserespons eller bruk sidene her! 

Vi gjør etterregistrering av vaksiner satt i utlandet. Vi gjennomgår din dokumentasjon og foretar registrering i SYSVAK.  Pris: kr 500,-

Ta kontakt via melding så hjelper vi deg videre.

Les mer om etterregistrering her: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

 

Tøffe tider, vi må spille hverandre gode! Smittesituasjonen er uoversiktelig, og det er vanskelig å planlegge langt frem. Vi kan alle plutselig havne i karantene, og vi må snu oss rundt og gjøre endringer på kort varsel. 

Ved coronarelatert fravær, som å bli satt i karantene kan du ha rett på sykemelding. Send melding om så er tilfelle, vi tar kontakt med deg. 

Viktigere enn noensinne, bruk meldingstjenestene for å komme i kontakt med oss! 

 

 SMITTEVERN

Ingen drop in, ingen oppmøte på legekontoret uten avtale, dette for å kunne beskytte både deg oss og øvrige pasienter fra smitte, og for å kunne gjøre smitteoppsporing i etterkant om det skulle være aktuellt. Kommer du uten avtale vil du bli bedt om å gå, og å ta kontakt via telefon eller melding. 

Så langt som mulig, kom alene til konsultasjon, dette for å unngå trengsel på venterommet. 

Vi tilbyr videokonsultasjon via conferer. 

Bestill time på vanlig måte og oppgi at du ønsker timen på video. Ved videokonsultasjon går du inn på denne lenken like før timen din, lege henter deg inn i videokonsultasjonsrommet straks lege er klar. Videokonsultasjon koster det samme som konsultasjon, du kan betale via vipps, konto eller faktura. Velger du faktura tilkommer det gebyr på kr 59,-

https://nordvegenlegesenter.confrere.com/mormathi

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Jansen vaksine

23. juni 2021

For de av våre pasienter det vil være aktuellt for kan sette Janssen vaksinen. 

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke denne vaksinen, og det er knyttet usikkerhet til risikoprofilen og bivirkningene. 

Kriterier for Janssen vaksinen: 

Helsedirektoratet mener Janssen-vaksinen kan være aktuell i følgende situasjoner:

  • Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytten av Janssen-vaksinen er større enn risikoen. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekrav. 
  • Helt unntaksvis kan det tenkes at Janssen-vaksinen kan vurderes for personer som oppholder seg i Norge. Det vil trolig kun være aktuelt dersom vedkommende har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, at det truer liv og helse. Legen må da vurdere nøye hvilken risiko det er for alvorlig sykdom/død knyttet til den beskrevne livssituasjonen og om det er sannsynlig at tidligere vaksinasjon faktisk vil minske denne risikoen. Det bør også undersøkes hvor raskt denne personen kan få mRNA-vaksine i koronavaksinasjonsprogrammet. Der pårørende ikke er vaksinert og et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom eller der nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og der legen vurderer at nytte av vaksine overstiger risiko med Janssen-vaksinen.
  • Der lege vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse og/eller fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og/eller tung tiltaksbyrde som gjør det umulig for pasienten å vente på vaksine i det ordinære koronavaksinasjonsprogram.
  • I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering, også i den aktuelle norske situasjonen, være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Her mener Helsedirektoratet det kunne være vanskelig å konkrete anbefalinger om hvilke forhold som skal tillegges vekt, da dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.

LEs mer om dette her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen/ 

 

SOMMERFERIE

31. mai 2021

Vi avvikler sommerferie fra og med 16.juli til 15.august 

Vikar akutt dagtid er Eyad Kawarea 408 56 665 

Akutt etter kl 15:00 fredager og helg er Karmøy legevakt. 

Planlagt stengt

11. mai 2021

2 og 3 juni - Kurs 

14-17 juni - Kurs 

Vi har ikke helt fått klarlagt sommerferien, men trolig avvikler vi ferie i juli/ august. 

KURS 2-3 juni holder vi stengt grunnet kurs.

28. april 2021

Vi er et digitalt kontor

15. april 2021

Ved Nordvegen legesenter legger vi vekt på, og ønsker gode digitale løsninger. Vi bruker telefon kun for det akutte. 

Nordvegen legesenter har åpent  mandag til torsdag kl 08:00-15:00. Nordvegen legesenter er en solopraksis, med en lege og en medarbeider.  En person betjener blodprøver og telefon,  dette kan være travelt, vi benytter derfor meldinger så langt det er mulig. 

Vi bruker Helserespons og SMS  i vår kommunikasjon med pasienter. Du kan bestille timer, resepter og stille spørsmål via nettsidene og eller via appen Helserespons. Du bør ha bank ID for å benytte disse tjenestene. 

Henvisinger til Helse Fonna, medisinlister, og kjernejournal finner du på helse Norge, du må også ha bank ID for å kunne benytte deg av dette. 

Reseptforespørsel og enklere medisinske spørsmål kan besvares via melding. For omfattende problemstillinger vil vi kunne be deg bestille time. 

 

Håkon Meidel Andersen tok opptil 170 milligram morfin om dagen for å dempe de intense smertene. Så byttet han ut morfinen med cannabis.

5. november 2020

Alternativ til sterke smertestillende: 

https://nhi.no/forskning-og-intervju/cannabis-som-medisin-ga-meg-en-hverdag/

CBD/ Cannabismedisin

10. mars 2020

Vår holdning til cannabismedisin er i tråd med medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk Steinar Madsens råd. Du kan lese mer om hva dette innebærer her: https://www.legeforeningen.no/contentassets/63658e08193748a8bab6a82c71401430/journalen_2_2019_utenann.pdf

Informasjon om deg

24. oktober 2018

Når du ber om helsehjelp, har helsepersonellet plikt til å registrere viktige opplysninger om deg og hjelpen du får.

Det kan være opplysninger om dine symptomer, sykehistorie, helsetilstand, diagnoser, prøvesvar, medisiner og andre opplysninger som er nødvendig for å kunne gi deg riktig hjelp.

Opplysningene lagres i forskjellige helseregistre

 

 

 

Behandlingen av dine helseopplysninger er underlagt strenge krav til personvern.

Opplysningene er taushetsbelagte, de skal være utilgjengelige for uvedkommende, og de skal bare deles med helsearbeidere som deltar i behandlingen din.

Du har rett til å kontrollere hvordan opplysningene dine blir behandlet, og hvem som har hatt tilgang til dem.

 

Mer informasjon finner du her: Hvordan blir helseopplysningene dine behandlet?

Blodprøvesvar

5. juli 2018

Du kan selv lese dine blodprøvesvar på Furst. Innlokgging med bank ID. 

https://www.furstpasient.no/

Prøvene legges ut så snart alle svar er på plass. For vitamin D kan det ta noen dager.