Morten Skaret Mathisen

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Iluta Jakstus

Medisinsk sekretær/legesekretær