Reseptforespørsel og enklere medisinske spørsmål kan besvares via melding. For omfattende problemstillinger vil vi kunne be deg bestille time.