Bestill time med SMS

Send til 2097:

NORDVEGEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

NORDVEGEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Prisliste

Egenandneler som inngår i frikortsgrunnlaget

Tjeneste: Pris NOK:
Time hos spesialist i allmennmedisin: 204,-
Time hos allmennlege under spesialisering: 155,-
Sykebesøk av spesialist i allmennmedisin: 245,-
Sykebesøk av allmennlege under spesialisering: 209,-
Prøvetaking (blodprøver/urinprøve/vevsprøver): 55,-
Enkel kontakt (hente rekvisisjon, kun ta blodprøver o.l.): 66,-

Du får frikort automatisk innen tre uker når du har betalt over kr. 2258,- i egenandeler.

Beløpet du betaler hos fastlegen er regulert i henhold til sentrale avtaler. Du betaler en egenandel for legetimen og eventuelt betales i tillegg for prøvetaking, forbruksmateriell og forsendelse.

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du mottar frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret. Her inngår godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

Alle legetjenester skal betales kontant og helst med bankkort.

Egenandeler som ikke inngår i frikortsgrunnlaget.

Tjeneste: Pris NOK:
Ikke møtt til time hos spesialist i allmennmedisin: 257,-
Ikke møtt til time hos allmennlege under spesialisering: 155,-
Ekspedisjonsgebyr (forsendelse): 59,-
Utskrift av journal: 0,-
Materialkostnader ved enkle prosedyrer*: 62,-
Materialkostnader ved EKG, spirometri o.l.*: 93,-
Materialkostnader ved enkle sårskift*: 131,-
Materialkostnader ved større sårskift og kirurgi*: 177,-

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, blir pasienten avkrevd konsultasjonshonoraret. Dette dekkes ikke av folketrygden. Slik betaling kreves også av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel (eksempelvis pasienter under 16 år, pasienter med frikort eller pasienter med yrkesskade). I tillegg til angitt sum, tilkommer fakturagebyr.

*: Beløpene kan gjentas eller kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer. Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel spiral, kateter, vaksiner, legemidler etc. etter legens kostnad.

Egenandeler som ikke inngår i frikortsgrunnlaget, legeattester. Der legekonsultasjon for noe annet har funnet sted samtidig, tilkommer dette beløpet i tillegg til konsultasjonstaksten.

Tjeneste: Pris NOK:
Legeattest førerkort: 650,-
Legeattest om sykdom/ skoleattest 200,-
Legeattest TF tjeneste/Parkeringstillatelse 650
Legeattest Politihøyskolen: 900,-
Legeattest Petroleumsvirksomhet: 2400
Legeattest Helbredsattest 500
Legeattest Motorsport: 550,-
   
Legeattest Sykemelding til H.V. øvelse: 350,-