Alternativ til sterke smertestillende: 

https://nhi.no/forskning-og-intervju/cannabis-som-medisin-ga-meg-en-hverdag/