For de av våre pasienter det vil være aktuellt for kan sette Janssen vaksinen. 

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke denne vaksinen, og det er knyttet usikkerhet til risikoprofilen og bivirkningene. 

Kriterier for Janssen vaksinen: 

Helsedirektoratet mener Janssen-vaksinen kan være aktuell i følgende situasjoner:

  • Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytten av Janssen-vaksinen er større enn risikoen. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekrav. 
  • Helt unntaksvis kan det tenkes at Janssen-vaksinen kan vurderes for personer som oppholder seg i Norge. Det vil trolig kun være aktuelt dersom vedkommende har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, at det truer liv og helse. Legen må da vurdere nøye hvilken risiko det er for alvorlig sykdom/død knyttet til den beskrevne livssituasjonen og om det er sannsynlig at tidligere vaksinasjon faktisk vil minske denne risikoen. Det bør også undersøkes hvor raskt denne personen kan få mRNA-vaksine i koronavaksinasjonsprogrammet. Der pårørende ikke er vaksinert og et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom eller der nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og der legen vurderer at nytte av vaksine overstiger risiko med Janssen-vaksinen.
  • Der lege vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse og/eller fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og/eller tung tiltaksbyrde som gjør det umulig for pasienten å vente på vaksine i det ordinære koronavaksinasjonsprogram.
  • I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering, også i den aktuelle norske situasjonen, være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Her mener Helsedirektoratet det kunne være vanskelig å konkrete anbefalinger om hvilke forhold som skal tillegges vekt, da dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.

LEs mer om dette her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen/