Årets influensavaksine kommer 28.10.21 !  

Vaksinasjon fortløpende etter det.  De som har ordinære timer i tidsrommet  28.10 - 15.12 får vaksinen ved konsultasjon. Send oss en medling for vaksinetime!

 

Hvem

Pasienter som har økt risiko for alvorlig sykdom med influensa prioriteres for vaksinering. Legesenteret får tilsendt vaksiner fra folkehelseinstituttet til dette bruk: 

Risikogrupper

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Når

28.10.21 skal de være på plass. 

Pris

Personer i risikogruppene betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering hos fastlegen. Gratis om du har frikort.