Hopp til hovedinnhold

Send til 2097:

NORDVEGEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

NORDVEGEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Nordvegen legesenter

Legen er sykemeldt fra 31.01-2023.

Kommunen er kontaktet for å få en vikar i praksisen. Kommunehelseloven er tydelig på at det er kommunenes ansvar å sørge for nødvendig og forsvarlig helsehjelp.

De er lovmessig forpliktet til skaffe en vikar.

Kommunen jobber med å få en vikar inn i praksisen.

Trenger du øyeblikkelig hjelp tar du kontakt med Karmøy Legevakt 116 117

Sekretær, Iluta er på jobb hver dag (mandag - torsdag) send meldinger på Helse respons, eller ring i telefontider.

 

 Det vil komme mer informasjon her, og på kommunens hjemmesider.

 

Ved Nordvegen legesenter legger vi vekt på, og ønsker gode digitale løsninger, du kan også nå oss via telefon eller ved personlig oppmøte i vår åpningstid. 

Last ned appen helserespons eller bruk sidene her! 

 

 

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Vi er et digitalt kontor

15. april 2021

Ved Nordvegen legesenter legger vi vekt på, og ønsker gode digitale løsninger. Du kan også nå oss på telefon i telefontiden. 

Nordvegen legesenter har åpent  mandag til torsdag kl 08:00-15:00. Nordvegen legesenter er en solopraksis, med en lege og en medarbeider.  En person betjener blodprøver og telefon,  dette kan være travelt slik at det kan være noe venting på telefon. 

Vi bruker også Helserespons og SMS  i vår kommunikasjon med pasienter. Du kan bestille timer, resepter og stille spørsmål via nettsidene og eller via appen Helserespons. Du bør ha bank ID for å benytte disse tjenestene. Dette er gratis for pasientene. 

Henvisinger til Helse Fonna, medisinlister, og kjernejournal finner du på helse Norge, du må også ha bank ID for å kunne benytte deg av dette. 

Reseptforespørsel og enklere medisinske spørsmål kan besvares via melding. For omfattende problemstillinger vil vi kunne be deg bestille time. 

 Du kan også ringe 52838680, eller møte opp om det passer deg bedre

Informasjon om deg

24. oktober 2018

Når du ber om helsehjelp, har helsepersonellet plikt til å registrere viktige opplysninger om deg og hjelpen du får.

Det kan være opplysninger om dine symptomer, sykehistorie, helsetilstand, diagnoser, prøvesvar, medisiner og andre opplysninger som er nødvendig for å kunne gi deg riktig hjelp.

Opplysningene lagres i forskjellige helseregistre

 

 

 

Behandlingen av dine helseopplysninger er underlagt strenge krav til personvern.

Opplysningene er taushetsbelagte, de skal være utilgjengelige for uvedkommende, og de skal bare deles med helsearbeidere som deltar i behandlingen din.

Du har rett til å kontrollere hvordan opplysningene dine blir behandlet, og hvem som har hatt tilgang til dem.

 

Mer informasjon finner du her: Hvordan blir helseopplysningene dine behandlet?

Blodprøvesvar

5. juli 2018

Du kan selv lese dine blodprøvesvar på Furst. Innlokgging med bank ID. 

https://www.furstpasient.no/

Prøvene legges ut så snart alle svar er på plass. For vitamin D kan det ta noen dager.