For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, blir pasienten avkrevd konsultasjonshonoraret. Dette dekkes ikke av folketrygden. Slik betaling kreves også av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel (eksempelvis pasienter under 16 år, pasienter med frikort eller pasienter med yrkesskade). I tillegg til angitt sum, tilkommer fakturagebyr.

Betaling
Alle legetjenester skal betales kontant og helst med bankkort.
Beløpet du betaler hos fastlegen er regulert i henhold til sentrale avtaler. Du betaler en egenandel for legetimen og eventuelt betales i tillegg for prøvetaking, forbruksmateriell og forsendelse.

Frikort
Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du mottar frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret. Her inngår godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

Egenandeler som ikke inngår i frikortsgrunnlaget
Egenandeler som ikke inngår i frikortsgrunnlaget, legeattester. Der legekonsultasjon for noe annet har funnet sted samtidig, tilkommer dette beløpet i tillegg til konsultasjonstaksten.

Legeattest førerkortkr 700,-
Legeattest om sykdom/ skoleattestkr 200,-
Legeattest TF tjeneste/Parkeringstillatelsekr 650,-
Legeattest Politihøyskolenkr 900,-
Legeattest Petroleumsvirksomhetkr 2.400,-
Legeattest Helbredsattestkr 500,-
Legeattest Motorsportkr 550,-
Legeattest Sykemelding til H.V. øvelsekr 350,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

Ekspedisjonsgebyr (forsendelse)kr 59,-
Materialkostnader ved enkle prosedyrer*kr 67,-
Materialkostnader ved EKG, spirometri o.l.*kr 102,-
Materialkostnader ved enkle sårskift*kr 145,-
Materialkostnader ved større sårskift og kirurgi*kr 198,-

*: Beløpene kan gjentas eller kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer. Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel spiral, kateter, vaksiner, legemidler etc. etter legens kostnad.